Milieubetrokkenheid

 

Bij Caesarstone heeft het minimaliseren van onze invloed op het milieu altijd de hoogste prioriteit bij de leidinggevenden. Al onze werknemers en afdelingen worden erbij betrokken, om onze leiderschapspositie in duurzaamheid te verzekeren.

Wij streven ernaar duurzame producten met weinig onderhoud te maken die een gezonder milieu en beter gebruik van materiële hulpbronnen ondersteunen.

- Weinig onderhoud - Onze oppervlakken vereisen minimaal onderhoud en verminderen aanzienlijk de behoeft voor afdichtings-, reingings- en schoonmaakmiddelen.

- Hoge prestaties en duurzaamheid - Onze kwartsoppervlakken gaan langer mee en zijn duurzaam. Zij leveren zowel verbeterde kosten gedurende hun levenscyclus, als ook toegevoegde investeringswaarde.

- Producten met lage emissie - Kwartsoppervlakken van Caesarstone voldoen aan de strengste emissienormen voor producten en hebben zeer weinig invloed op de luchtkwaliteit binnenshuis. Alle kwartsproducten van Caesarstone, zoals oppervlakken met lage emissies, zijn onafhankelijk gecertificeerd met de GREENGUARD-certificering. Deze maakt deel uit van UL Environment, een bedrijfseenheid van UL (Underwriters Laboratories).

Als onderdeel van de leiderschapspositie in duurzaamheid, werkt Caesarstone binnen de groene bouwsector met de leidinggevende organisaties op het gebied van duurzaamheid. Onze certificeringen voor onze productielocaties en producten ondersteunen de behoeften van onze klanten betreffende groen en gezonde bouwproducten en dragen bij aan groene bouwprojecten.

 • De CE-markering geft conformiteit aan met de normen inzake gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die worden verkocht binnen het Europees Economisch Gebied. Door de Ce-markering aan te brengen, verklaart Caesarstone dat de kwartsoppervlakken van Caesarstone voldoen aan alle wettelijke vereisten voor CE-markering.
 • ISO 14001 is de internationale norm voor het bewerkstelligen van een systeem inzake milieubeheer, om naar het volgende te werken: het voldoen aan milieudoelstellingen; toezicht op nalevingsactiviteiten; investering in hulpmiddelen voor het verbeteren van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving; trainingen voor werknemers en leveranciers; gezondheids- en veiligheidsprocedures; en het bewerkstelligen van een efficiënt productieproces.
  Alle productielocaties van Caesarstone hebben een gecertificeerd systeem inzake milieubeheer volgens ISO 14001.
 • GREENGUARD: Alle kwartsoppervlakken van Ceasarstone voldoen aan GREENGUARD-certificering. Deze verifieert dat de Ceasarstone-producten aan de strengste emissienormen van binnenlucht voldoen.
 • GREENGUARD GOLD: Alle kwartsoppervlakken van Caesarstone voldoen aan de norm van GREENGUARD GOLD (formeel bekend als GREENGUARD-certificering voor kinderen en scholen). Deze evalueert de gevoelige aard van schoolpopulaties in combinatie met de unieke kenmerken van de schoolgebouwen. Het omvat tot op heden de strengste vereisten inzake emissiecriteria voor producten.
 • HPD:De Health Product Declaration (HPD)® Open Standaard* vereist een volledige vermelding van de mogelijke zorgwekkende chemicaliën in producten door productingrediënten te vergelijken met een reeks lijsten van prioritaire gevaarlijke stoffen op basis van de GreenScreen voor veiligere chemische stoffen en aanvullende lijsten van andere overheidsinstanties.
  * Het logo van Health Product Declaration® is een geregistreerd handelsmerk van HPD Collaborative.
 • Voor het ontwerp, de constructie en het gebruik van hoogwaardige groene gebouwen, is LEED Leadership in Energy and Environmental Design een erkend Amerikaans certificeringsprogramma dat is ontworpen door de USGBC (United States Green Building Council). De producten van Ceasarstone kunnen bijdragen aan de projecten van LEED v3 en LEED v4.
 • Als lid van USGBC zijn we een natuurlijke partner voor groene bouwprojecten wereldwijd. Ga voor meer informatie naar http://www.usgbc.org/
 • De gerecycleerde modellen van Caesarstone zijn door  Scientific Certification Systems (SCS) gecertificeerd voor gerecycled materiaal. SCS is een globale leider in onafhankelijke certificering en verificatie van milieu- en duurzaamheidsbeheer. Sommige van onze producten zijn van gerecycleerde grondstoffen vóór gebruik, zoals spiegels en glas of hoogwaardig, teruggewonnen productieafval van het fabricageproces.
 • De kwartsoppervlakken van Ceasarstone voldoen aan de sanitaire norm NSF51 van de International Health and Safety Foundation. Dit verzekert dat onze werkoppervlakken veilig zijn voor gebruik in alle voedselomgevingen. Onze niet-poreuze oppervlakken hebben een remmende werking op schimmel en bacteria waardoor dus een hygiënisch oppervlak wordt gecreëerd.
 • Caesarstone-producten zijn ook in naleving van de twee leidinggevende  Europese richtlijnen inzake producten die in contact komen met levensmiddelen: Richtlijn (EG) Nr. 1935/2004 en Richtlijn (EG) Nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagepraktijken.
 • Caesarstone-producten zijn te vinden in de Bibliotheek  Mindful Materials (milieubewuste materialen) op www.mindfulmaterials.com. Mindful Materials is een gebruikersvriendelijk platform via welke de bouwsector informatie kan krijgen betreffende verklaringen en certificeringen inzake kwaliteit en milieuaspecten van Ceasarstone.
 • Caesarstone-oppervlakken zijn dankzij hun lage poreusheid Koosjer.

 

Download onze veiligheidsinformatiebladen