Milieubetrokkenheid

Bij Caesarstone zijn we net zo gedreven om het milieu te beschermen als dat we trots over onze producten zijn.

We ondersteunen deze belofte met daden.

Van begin tot eind worden onze productieprocessen minutieus onder de loep genomen vanuit een gezondheids-, veiligheids- en milieuperspectief met behulp van het continu monitoren en nalopen van processen, normen en resultaten.
We zijn er trots op dat we het eerste kwartsproducerende bedrijf zijn dat het ISO 14001 certificaat heeft ontvangen - een norm die onze bekwaamheid in milieubeheer en -prestaties bevestigt.
Onze producten voldoen aan de uiterst strikte American Greenguard normen en onze oppervlakken zijn als veilig beoordeeld door de National Sanitation Foundation voor gebruik in laboratoria, gezondheidszorginstellingen en omgevingen voor voedselbereiding.
Onze gerecycleerde oppervlakken van kwartssteen bevatten tot 42% herwonnen kwarts - wat een reële impact heeft op het behoud van 's werelds kostbare grondstoffen.
Wij zijn ook een verantwoordelijke en ondersteunende werkgever. Onze medewerkers genieten van een veilige werkomgeving en wij streven ernaar om voor voortreffelijke arbeidsomstandigheden te zorgen.


Toonaangevend

Wij proberen voortdurend onszelf te verbeteren. Het voldoen aan huidige industrienormen is niet voldoende - we trachten deze altijd te overschrijden en onze gehele industrie aan te sporen om ook duurzamere methoden te gebruiken.